| Escrit per Jordi Castilló Carretero - el 10 de maig 2021

Les microreserves. Què són i per a què serveixen?

Els projectes i les estratègies de conservació o desenvolupament d’un territori solen ser promoguts per les administracions, i això a vegades pot ocasionar certa desconnexió de la realitat i les necessitats de les persones. Quan un projecte neix com a iniciativa de la població local, sol ser més realista i participatiu, i pot aconseguir amb molt més èxit i a llarg termini els objectius que es proposa. Això és el que es pretén amb les microreserves del projecte Gratitud Pallars.

Però, què són les microreserves? D’entrada dir que a Catalunya no són cap espai natural protegit per la legislació, com sí que passa en algunes comunitats autònomes o altres països. Les microreserves són espais de petites dimensions, des d’uns centenars de metres quadrats a uns pocs centenars d’hectàrees, gestionats sota la figura de reserves naturals privades amb un projecte de conservació de la biodiversitat i/o el patrimoni. En essència, és una marca que dona a entendre que un espai està gestionat tenint cura del medi natural, preservant i potenciant uns valors que el fan singular pel que fa a la geologia, la fauna o la flora, i que sovint porta associat un patrimoni històric i cultural de gran interès.

Les poden promoure o bé els propietaris de la finca, o bé una entitat que signi acords de custòdia del territori amb els propietaris dels terrenys. Aquests acords són totalment voluntaris, i neixen de la confiança mútua i de compartir una mateixa visió per conservar els valors naturals, culturals i patrimonials que té un determinat espai.

El projecte Gratitud Pallars és l’aparador de les millors microreserves d’aquest territori, donant visibilitat als seus projectes i captant fons per tal que siguin una realitat. No s’hi val qualsevol cosa. Hi ha tot un procés de selecció d’iniciatives per garantir que aquestes estiguin fetes d’acord amb la propietat de les finques on s’ubiquen, responguin a uns objectius de conservació de la biodiversitat d’interès a escala de país, i tinguin suficient rigor tècnic i capacitat d’execució de les accions que es proposen. D’aquesta manera, els donants tenen el màxim de garanties que els diners que destinen a aquests projectes s’invertiran en millorar la vida silvestre als Pallars.

Posem un exemple, què és com millor s’entenen les coses: la microreserva de la Tremoluga de Naens. Està promoguda per l’associació Marques de Pastor, i amb una superfície d’unes set hectàrees, comprèn les finques de cinc propietaris, amb qui aquesta entitat ha signat acords de custòdia del territori per participar en la gestió de l’espai. De mutu acord amb la propietat, l’entitat hi ha planificat i executat actuacions d’ordenació de l’ús públic recuperant camins antics, divulgant els valors de l’espai, millorant l’hàbitat de la fauna i fent seguiment d’alguns grups faunístics, dels que es té molt poca informació a la zona. I el més important de tot, els veïns de Naens han recuperat l’estima per un espai proper, però que havia caigut en l’oblit. Tot això ha estat possible gràcies a la implicació de moltes persones, entitats, empreses i administracions, en un treball en xarxa canalitzat a través de Gratitud Pallars que ha permès optimitzar els fons que s’han captat per la gestió de l’espai.

Si voleu, podeu passar a l’acció i col·laborar amb el projecte Gratitud Pallars, o ser vosaltres mateix@s qui promogueu una microreserva. Un cop es fa el primer pas, tot és molt fàcil! Si necessiteu assessorament podeu adreçar-vos a  [email protected] i us informaran.

Jordi Castilló Carretero
Naturalista i enginyer de Forests