Microreserva d’Aguiró

Microreserva

Ajuda'ns a la conservació dels prats de dall d'Aguiró, un exemple d'harmonia entre un sistema agroramader extensiu i un hotspot de biodiversitat al Pirineu

767,93 € de 2.100,00 €
9650 kg CO2eq compensats
18 patrocinadors
204 dies restants

Entitat promotora: Associació Marques de Pastor

La microreserva està situada a l’entorn del poble d’Aguiró (La Torre de Capdella, Pallars Jussà). Actualment té una superfície de 0’8 hectàrees. Es preveu ampliar-la amb la signatura de nous acords de custòdia amb propietaris veïns. L’objectiu de la microreserva és la conservació de la biodiversitat.

Es tracta d'un paisatge en mosaic dominat pels prats de dall montans amb marges herbacis, arbustius i arboris, envoltats de parets de pedra seca. La presència de prats amb diferents modalitats de gestió i la seva ubicació al límit amb els prats subalpins, pasturats amb bestiar oví i boví, completen una gran diversitat d’ambients que fan de la microreserva un lloc únic a la Vall Fosca amb una biodiversitat excepcional.

La situació de la microreserva en una cruïlla d’ecosistemes fa que aculli una gran biodiversitat, amb tàxons procedents d’ambients tan diferents com els cursos fluvials de muntanya, els boscos de coníferes i prats subalpins, els boscos caducifolis i les pastures montanes, els ambients agrícoles de l’estatge basal o que s’hi aturin en migració espècies pròpies de les zones humides i els herbassars humits atlàntics o del nord d’Europa.
S’hi han detectat concentracions molt elevades d’espècies d’ocells en regressió com l’escorxador (Lanius collurio) o rares a Catalunya en migració com el boscaler pintat gros (Locustella naevia), degut a la presència d’una gran abundància d’artròpodes, especialment ortòpters, dels quals s’alimenten durant les seves migracions.

Els fons recaptats es dedicaran al seguiment de la biodiversitat de la microreserva.

Les actuacions previstes pel 2022 són les següents:

  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Degut a l’important pas migrador d’ocells pels prats d’Aguiró, es continuarà fent el seguiment d’ocells migradors que nidifiquen en aquesta zona. Durant el mes d’agost es realitzarà la campanya d’anellament als Prats d’Aguiró.
  • Seguiment de la flora bioindicadora dels prats de dall altimontans: Durant el mes de maig i juny, amb una durada de 2 dies, es farà inventari de la flora més representativa dels prats de dall, la qual és indicadora del bon estat de conservació florístic d’aquest ecosistema amenaçat. Amb aquest inventari es segueix un protocol per tal de detectar el nombre d’espècies representatives del prat de dall, i això permet catalogar l’estat de conservació amb: bo, regular o dolent.

Descripció

Entitat promotora: Associació Marques de Pastor

La microreserva està situada a l’entorn del poble d’Aguiró (La Torre de Capdella, Pallars Jussà). Actualment té una superfície de 0’8 hectàrees. Es preveu ampliar-la amb la signatura de nous acords de custòdia amb propietaris veïns. L’objectiu de la microreserva és la conservació de la biodiversitat.

Es tracta d'un paisatge en mosaic dominat pels prats de dall montans amb marges herbacis, arbustius i arboris, envoltats de parets de pedra seca. La presència de prats amb diferents modalitats de gestió i la seva ubicació al límit amb els prats subalpins, pasturats amb bestiar oví i boví, completen una gran diversitat d’ambients que fan de la microreserva un lloc únic a la Vall Fosca amb una biodiversitat excepcional.

La situació de la microreserva en una cruïlla d’ecosistemes fa que aculli una gran biodiversitat, amb tàxons procedents d’ambients tan diferents com els cursos fluvials de muntanya, els boscos de coníferes i prats subalpins, els boscos caducifolis i les pastures montanes, els ambients agrícoles de l’estatge basal o que s’hi aturin en migració espècies pròpies de les zones humides i els herbassars humits atlàntics o del nord d’Europa.
S’hi han detectat concentracions molt elevades d’espècies d’ocells en regressió com l’escorxador (Lanius collurio) o rares a Catalunya en migració com el boscaler pintat gros (Locustella naevia), degut a la presència d’una gran abundància d’artròpodes, especialment ortòpters, dels quals s’alimenten durant les seves migracions.

Els fons recaptats es dedicaran al seguiment de la biodiversitat de la microreserva.

Les actuacions previstes pel 2022 són les següents:

  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Degut a l’important pas migrador d’ocells pels prats d’Aguiró, es continuarà fent el seguiment d’ocells migradors que nidifiquen en aquesta zona. Durant el mes d’agost es realitzarà la campanya d’anellament als Prats d’Aguiró.
  • Seguiment de la flora bioindicadora dels prats de dall altimontans: Durant el mes de maig i juny, amb una durada de 2 dies, es farà inventari de la flora més representativa dels prats de dall, la qual és indicadora del bon estat de conservació florístic d’aquest ecosistema amenaçat. Amb aquest inventari es segueix un protocol per tal de detectar el nombre d’espècies representatives del prat de dall, i això permet catalogar l’estat de conservació amb: bo, regular o dolent.