Microreserva de l’horta de Senterada 2023

Microreserva

Ajuda'ns a incrementar la biodiversitat cultivada i silvestre de la microreserva de l’horta de Senterada.

51%
595,97 € de 1.160,00 €
2090 kg CO2eq compensats
7 patrocinadors
23 dies restants

Entitat promotora: Associació Senterada Comestible

Situada a l’entorn del poble de Senterada (Senterada, Pallars Jussà). Actualment té una superfície de 0,33 hectàrees. L’objectiu de la microreserva és la conservació de la biodiversitat cultivada i silvestre associada a l’horta. El paisatge de la microreserva inclou tots els voltants del poble de Senterada així com els 4 horts en acord de custòdia.

A l’inici de l’any 2021 a Naens es va realitzar una demostració pràctica d’empelts de varietats locals i es van visitar alguns dels fruiters antics presents encara al voltant del poble. Posteriorment l’Àngel Escales de Naens va recollir varetes d’aquests arbres per a poder-los empeltar. Els empelts es van realitzar a Seurí i els arbres resultants, es van conservar fins a la tardor de l’any 2021, on durant l’activitat d’apadrinament de varietats locals que es va realitzar a Senterada, van ser trasplantats als terrenys que actualment gestiona l’associació. Com a complement a aquestes activitats realitzades, durant l’any 2022 es la realització d’una jornada de prospecció etnobotànica d’aquests i d’altres arbres que van ser detectats durant l’any passat, amb l’objectiu de conservar-los mitjançant una jornada d’empelts que es realitzarà a Senterada i la seva posterior inclusió en el nou viver de varietats locals que es localitzarà a l’hort de l’entitat. Amb les varietats aconseguides, es pretén durant l’any 2023 la seva inclusió en un futur viver de salvaguarda de varietats locals, amb marcs de plantació propis d’arbres adults. De la mateixa manera durant l’any 2023, hi ha la previsió de continuar les prospeccions etnobotàniques de fruiters de la vall, els seu empelt i la inclusió successiva al viver definitiu.

Descripció tècnica: Unes 0,33 hectàrees d’horta rural dedicada al cultiu de varietats d’hortalisses autòctones, plantes silvestres i fruiters locals de la zona de Senterada i de la Vall Fosca. L’horta de Senterada acull una gran diversitat d’espècies d’hortalisses i fruiters autòctons de la zona d’influència socioeconòmica del poble. També hi trobem multitud d’espècies de flora silvestre, amb propietats comestibles i medicinals. Tota aquesta diversitat vegetal fomenta una gran riquesa d’insectes pol·linitzadors. Associada amb aquesta diversitat d’insectes hi trobem espècies d’ocells insectívors i de ratpenats que són la base de la seva alimentació. El projecte de Senterada Comestible busca crear un model d’horta amb varietats tradicionals on s’integrin els processos biològics de la pol·linització a través dels insectes i el control de plagues mitjançant els ocells insectívors.

Espècies destacades: Espècies d’hortalisses locals, fruiters autòctons, flora silvestre comestible, comunitat d’insectes pol·linitzadors i ocells insectívors.

Singularitats ecològiques: L’horta tradicional, els arbres fruiters i les plantes medicinals han format part del paisatge i de la biodiversitat dels pobles del Pirineu des de fa mil·lennis. L’actual abandó d’aquests cultius tradicionals està provocant una pèrdua del patrimoni natural cultivat. Des de Gratitud Pallars i l’associació Senterada Comestible volem treballar amb conservar aquest patrimoni natural i antropològic.

Els fons recaptats es dedicaran a la plantació de fruiters locals, recuperació de varietats autòctones d’hortalisses, i a la millora d’hàbitat per tal d’afavorir la biodiversitat de pol·linitzadors i d’ocells insectívors de la microreserva.


Les actuacions previstes pel 2023 són les següents: 

  • Construcció de l’hotel d’insectes pol·linitzadors: Aquesta actuació inclou el muntatge de l’hotel d’insectes pol·linitzadors i el muntatge. L’hotel d’insectes afavorirà la comunitat d’insectes pol·linitzadors que beneficien la producció hortícola i també servirà com un atractiu ambiental per als visitants de l’espai.
  • Instal·lació de 6 caixes niu per a ocells insectívors: Aquesta actuació anirà destinada a la instal·lació de caixes niu per afavorir la presencia d’ocells insectívors als horts de Senterada, per a que actuïn com a controladors biològics de les plagues.
  • Recuperació d’arbres fruiters autòctons: Campanyes de prospecció i recollida de material vegetal. Realització d’una jornada d’empelts amb les varietats trobades.

Descripció

Entitat promotora: Associació Senterada Comestible

Situada a l’entorn del poble de Senterada (Senterada, Pallars Jussà). Actualment té una superfície de 0,33 hectàrees. L’objectiu de la microreserva és la conservació de la biodiversitat cultivada i silvestre associada a l’horta. El paisatge de la microreserva inclou tots els voltants del poble de Senterada així com els 4 horts en acord de custòdia.

A l’inici de l’any 2021 a Naens es va realitzar una demostració pràctica d’empelts de varietats locals i es van visitar alguns dels fruiters antics presents encara al voltant del poble. Posteriorment l’Àngel Escales de Naens va recollir varetes d’aquests arbres per a poder-los empeltar. Els empelts es van realitzar a Seurí i els arbres resultants, es van conservar fins a la tardor de l’any 2021, on durant l’activitat d’apadrinament de varietats locals que es va realitzar a Senterada, van ser trasplantats als terrenys que actualment gestiona l’associació. Com a complement a aquestes activitats realitzades, durant l’any 2022 es la realització d’una jornada de prospecció etnobotànica d’aquests i d’altres arbres que van ser detectats durant l’any passat, amb l’objectiu de conservar-los mitjançant una jornada d’empelts que es realitzarà a Senterada i la seva posterior inclusió en el nou viver de varietats locals que es localitzarà a l’hort de l’entitat. Amb les varietats aconseguides, es pretén durant l’any 2023 la seva inclusió en un futur viver de salvaguarda de varietats locals, amb marcs de plantació propis d’arbres adults. De la mateixa manera durant l’any 2023, hi ha la previsió de continuar les prospeccions etnobotàniques de fruiters de la vall, els seu empelt i la inclusió successiva al viver definitiu.

Descripció tècnica: Unes 0,33 hectàrees d’horta rural dedicada al cultiu de varietats d’hortalisses autòctones, plantes silvestres i fruiters locals de la zona de Senterada i de la Vall Fosca. L’horta de Senterada acull una gran diversitat d’espècies d’hortalisses i fruiters autòctons de la zona d’influència socioeconòmica del poble. També hi trobem multitud d’espècies de flora silvestre, amb propietats comestibles i medicinals. Tota aquesta diversitat vegetal fomenta una gran riquesa d’insectes pol·linitzadors. Associada amb aquesta diversitat d’insectes hi trobem espècies d’ocells insectívors i de ratpenats que són la base de la seva alimentació. El projecte de Senterada Comestible busca crear un model d’horta amb varietats tradicionals on s’integrin els processos biològics de la pol·linització a través dels insectes i el control de plagues mitjançant els ocells insectívors.

Espècies destacades: Espècies d’hortalisses locals, fruiters autòctons, flora silvestre comestible, comunitat d’insectes pol·linitzadors i ocells insectívors.

Singularitats ecològiques: L’horta tradicional, els arbres fruiters i les plantes medicinals han format part del paisatge i de la biodiversitat dels pobles del Pirineu des de fa mil·lennis. L’actual abandó d’aquests cultius tradicionals està provocant una pèrdua del patrimoni natural cultivat. Des de Gratitud Pallars i l’associació Senterada Comestible volem treballar amb conservar aquest patrimoni natural i antropològic.

Els fons recaptats es dedicaran a la plantació de fruiters locals, recuperació de varietats autòctones d’hortalisses, i a la millora d’hàbitat per tal d’afavorir la biodiversitat de pol·linitzadors i d’ocells insectívors de la microreserva.


Les actuacions previstes pel 2023 són les següents: 

  • Construcció de l’hotel d’insectes pol·linitzadors: Aquesta actuació inclou el muntatge de l’hotel d’insectes pol·linitzadors i el muntatge. L’hotel d’insectes afavorirà la comunitat d’insectes pol·linitzadors que beneficien la producció hortícola i també servirà com un atractiu ambiental per als visitants de l’espai.
  • Instal·lació de 6 caixes niu per a ocells insectívors: Aquesta actuació anirà destinada a la instal·lació de caixes niu per afavorir la presencia d’ocells insectívors als horts de Senterada, per a que actuïn com a controladors biològics de les plagues.
  • Recuperació d’arbres fruiters autòctons: Campanyes de prospecció i recollida de material vegetal. Realització d’una jornada d’empelts amb les varietats trobades.