Microreserva de Salvatgines 2023

Microreserva

Col·labora amb la microreserva de Salvatgines, aporta-hi el teu granet de vida.

69%
741,00 € de 1.075,00 €
22 patrocinadors
87 dies restants

Entitat promotora:

Salvatgines

Veure més

Descripció

La microreserva està situada a 1 km del poble de Salàs (Salàs de Pallars, Pallars Jussà), a una alçada de 630 m. La zona s’anomena els Camps de Fontelles, i està situada al nord del poble. L'objectiu de la microreserva és preservar i fomentar la diversitat d'espècies de flora i fauna d'ambients agrícoles i de bosquines.  

Aquesta finca és un mosaic entre camps agrícoles erms, bosquets de caducifolis, marges entre camps, fonts i basses de reg. Fa uns anys que no hi ha activitat agrícola i els camps presenten una alta diversitat d’espècies de flora d’ambients de prat i pastura. Les vorades entre els camps tenen una gran cobertura d’arbres i arbustos, lo qual afavoreix que hi hagi refugi per a la fauna tant d’ocells, com petits mamífers i rèptils. En aquests marges hi trobem molts fruiters autòctons com ara codonyers, pereres, cirerers i noguers. A les basses de reg hi crien amfibis, espiadimonis i és la zona d’alimentació dels ratpenats.


Actuacions previstes a la microreserva:

- Desenvolupar-hi accions de gestió dels hàbitats per a fomentar les espècies de flora i fauna silvestres. 

- Crear una microreserva de conservació d’espècies d’ambients agrícoles, que pugui servir d’exemple per a replicar en altres zones. 

- Renaturalització de les basses de reg per afavorir-ne la cria dels amfibis. 

- Recuperació del conill de bosc com a espècie clau de l’ecosistema. 

- Instal·lació de caixes niu per a ocells i ratpenats. 

- Fomentar l’hàbitat d’herbassar per a la cria de la guatlla.


Es realitzaran dues jornades de descoberta de la microreserva per tal que els donants la puguin conèixer.

És important preservar aquests ambients agrícoles i de bosquines per tal de conservar-ne la gran biodiversitat que hi viu. Ambients com aquest, molt sovint es transformen amb grans camps de conreu i desapareixen gran part d'aquestes espècies.


Entitat promotora:

Salvatgines

Veure més

Descripció

La microreserva està situada a 1 km del poble de Salàs (Salàs de Pallars, Pallars Jussà), a una alçada de 630 m. La zona s’anomena els Camps de Fontelles, i està situada al nord del poble. L'objectiu de la microreserva és preservar i fomentar la diversitat d'espècies de flora i fauna d'ambients agrícoles i de bosquines.  

Aquesta finca és un mosaic entre camps agrícoles erms, bosquets de caducifolis, marges entre camps, fonts i basses de reg. Fa uns anys que no hi ha activitat agrícola i els camps presenten una alta diversitat d’espècies de flora d’ambients de prat i pastura. Les vorades entre els camps tenen una gran cobertura d’arbres i arbustos, lo qual afavoreix que hi hagi refugi per a la fauna tant d’ocells, com petits mamífers i rèptils. En aquests marges hi trobem molts fruiters autòctons com ara codonyers, pereres, cirerers i noguers. A les basses de reg hi crien amfibis, espiadimonis i és la zona d’alimentació dels ratpenats.


Actuacions previstes a la microreserva:

- Desenvolupar-hi accions de gestió dels hàbitats per a fomentar les espècies de flora i fauna silvestres. 

- Crear una microreserva de conservació d’espècies d’ambients agrícoles, que pugui servir d’exemple per a replicar en altres zones. 

- Renaturalització de les basses de reg per afavorir-ne la cria dels amfibis. 

- Recuperació del conill de bosc com a espècie clau de l’ecosistema. 

- Instal·lació de caixes niu per a ocells i ratpenats. 

- Fomentar l’hàbitat d’herbassar per a la cria de la guatlla.


Es realitzaran dues jornades de descoberta de la microreserva per tal que els donants la puguin conèixer.

És important preservar aquests ambients agrícoles i de bosquines per tal de conservar-ne la gran biodiversitat que hi viu. Ambients com aquest, molt sovint es transformen amb grans camps de conreu i desapareixen gran part d'aquestes espècies.


Altres causes que et podrien interessar…