Microreserva Patamolls del Pla de Corts

Microreserva

Ajuda'ns a conservar aquestes petites surgències d'aigua subterrània, espais geològicament actius i plens de biodiversitat.

801,21 € de 965,00 €
10972 kg CO2eq compensats
20 patrocinadors
113 dies restants

Entitat promotora: Associació Marques de Pastor

El Pla de Corts (Baix Pallars, Pallars Sobirà) presenta nombroses surgències d’aigua creades per una dinàmica de dissolució de la sal del material del subsòl, que genera depressions del terreny enmig de la roca més competent del seu entorn. L’estany de Montcortès és l’exemple més paradigmàtic, però n’hi ha moltes d’altres de petites dimensions.

Patamoll és una paraula pallaresa utilitzada per anomenar els indrets amb aigües superficials amb vegetació aquàtica herbàcia. Actualment la microreserva dels Patamolls del Pla de Corts inclou una surgència d’aigua de 4.000 m2, que juntament amb els prats i bosquines de caducifolis del seu entorn, té una superfície total de 4’2 hectàrees. Es preveu ampliar-la amb la signatura de nous acords de custòdia. L’objectiu de la microreserva és la conservació de la biodiversitat.

A banda del seu interès geològic, aquest espai presenta una comunitat vegetal molt interessant lligada a la presència d’aigua. Sumat a la vegetació del seu entorn i a la proximitat de l’estany de Montcortès, acull una bona comunitat d’odonats i lepidòpters. S’ha confirmat la presència de papallones del gènere Maculinea, en perill arreu d’Europa.

Els fons recaptats es dedicaran a la conservació d’aquestes petites zones humides i al seguiment de la biodiversitat de la microreserva.

Les actuacions previstes pel 2022 són les següents:

  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Seguiment d’aus durant el mes de maig, quan a l’aiguamoll hi ha més pas d’ocells migradors. Es farà un recull de les observacions d’aus aquàtiques que hi hagut a la microreserva. Aquestes dades permetran tenir informació de les espècies d’aus que utilitzen l’espai i com millorar-ne l’hàbitat per tal d’afavorir-ne la seva presència.
  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Seguiment d’amfibis durant el mes d’abril i maig amb una durada de 2 dies, enfocat a detectar les diferents espècies que habiten a l’espai i tenir-ne un seguiment poblacional amb els anys. Això permetrà detectar possibles alteracions de les poblacions degut a canvis en l’hàbitat.
  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Seguiment de quiròpters durant el mes de juny i juliol, amb una durada de 2 dies, enfocat a detectar les diferents espècies que habiten a l’espai i tenir-ne un seguiment poblacional en el temps. Això permetrà detectar possibles alteracions de les poblacions degut a canvis en l’hàbitat.


Descripció

Entitat promotora: Associació Marques de Pastor

El Pla de Corts (Baix Pallars, Pallars Sobirà) presenta nombroses surgències d’aigua creades per una dinàmica de dissolució de la sal del material del subsòl, que genera depressions del terreny enmig de la roca més competent del seu entorn. L’estany de Montcortès és l’exemple més paradigmàtic, però n’hi ha moltes d’altres de petites dimensions.

Patamoll és una paraula pallaresa utilitzada per anomenar els indrets amb aigües superficials amb vegetació aquàtica herbàcia. Actualment la microreserva dels Patamolls del Pla de Corts inclou una surgència d’aigua de 4.000 m2, que juntament amb els prats i bosquines de caducifolis del seu entorn, té una superfície total de 4’2 hectàrees. Es preveu ampliar-la amb la signatura de nous acords de custòdia. L’objectiu de la microreserva és la conservació de la biodiversitat.

A banda del seu interès geològic, aquest espai presenta una comunitat vegetal molt interessant lligada a la presència d’aigua. Sumat a la vegetació del seu entorn i a la proximitat de l’estany de Montcortès, acull una bona comunitat d’odonats i lepidòpters. S’ha confirmat la presència de papallones del gènere Maculinea, en perill arreu d’Europa.

Els fons recaptats es dedicaran a la conservació d’aquestes petites zones humides i al seguiment de la biodiversitat de la microreserva.

Les actuacions previstes pel 2022 són les següents:

  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Seguiment d’aus durant el mes de maig, quan a l’aiguamoll hi ha més pas d’ocells migradors. Es farà un recull de les observacions d’aus aquàtiques que hi hagut a la microreserva. Aquestes dades permetran tenir informació de les espècies d’aus que utilitzen l’espai i com millorar-ne l’hàbitat per tal d’afavorir-ne la seva presència.
  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Seguiment d’amfibis durant el mes d’abril i maig amb una durada de 2 dies, enfocat a detectar les diferents espècies que habiten a l’espai i tenir-ne un seguiment poblacional amb els anys. Això permetrà detectar possibles alteracions de les poblacions degut a canvis en l’hàbitat.
  • Seguiment de la biodiversitat de la microreserva: Seguiment de quiròpters durant el mes de juny i juliol, amb una durada de 2 dies, enfocat a detectar les diferents espècies que habiten a l’espai i tenir-ne un seguiment poblacional en el temps. Això permetrà detectar possibles alteracions de les poblacions degut a canvis en l’hàbitat.