Microreserva de Castell d'Encus 2023

Microreserva

Col·labora amb Castell d'Encus, on combinem l’excel·lència en l’elaboració dels vins amb la conservació i gestió del medi ambient que ens envolta.

0%
0,00 € de 1.600,00 €
0 patrocinadors
213 dies restants

Vols fer més d’una donació? Ara pots fer-ho en un sol cop quan les causes siguin del mateix promotor!

Aportació voluntària

20,00 €

Millora de la xarxa de punts d'aigua

Contribució per a la compra i instal·lació d'abeurador per a la fauna de mida petita i mitjana  

En queden 50 de 50
Entitat promotora:
Celler Castell d'Encus

La microreserva està situada a Castell d’Encus i consta de dos sectors diferenciats. El primer, on es troba el celler, està situat a la serra de la Costa Ampla (Talarn); mentre que el segon es troba a prop de la localitat de Santa Engràcia. La finca presenta 71 ha de zona boscosa amb vegetació típicament mediterrània, a part de la vinya.
La microreserva combina l’excel·lència en l’elaboració dels vins en un territori de muntanya amb la conservació del medi ambient i té com a objectiu preservar la biodiversitat del seu entorn, així com realitzar-ne divulgació per conscienciar la població sobre l‘interès de la seva conservació. 

Les primeres accions es van fer l’any 2011. Actualment, les accions s'agrupen en tres grans blocs:

  • En el primer s’inclouen les activitats referents al maneig de la vinya, que es fa d’una forma totalment respectuosa amb el medi ambient. 
  • En el segon hi ha la gestió de la part forestal, encaminada a millorar l’hàbitat per la fauna i reduir el risc d'aparició d'incendis forestals. 
  • El tercer bloc engloba les accions per a afavorir la biodiversitat de la finca. 

En aquest últim s’inclou la present acció: instal·lació d’abeuradors fixes per a la fauna de mida petita i mitjana, recarregables amb l’aigua de pluja. La microreserva s’ubica en una zona molt seca on els punts d’aigua són escassos i distants. Aquesta baixa densitat de punts on pugui abeurar-se la fauna, especialment la que té una mobilitat més baixa com artròpodes, micromamífers, lagomorfs o petits ocells, limita molt la seva distribució i densitat. 

Per afavorir-los a ells, i de retruc als seus depredadors, augmentant així la biodiversitat, es vol crear una xarxa de punts d’aigua repartits per tota la finca. Els abeuradors escollits són de formigó, conserven l’aigua en una qualitat excel·lent i tenen un impacte paisatgístic mínim. La tapa dels abeuradors recull l’aigua de pluja, pel que es recarreguen fins i tot amb un petit plugim. Es preveu que la seva instal·lació es dugui a terme al 2024.

Entitat promotora: Celler Castell d'Encus

Descripció

La microreserva està situada a Castell d’Encus i consta de dos sectors diferenciats. El primer, on es troba el celler, està situat a la serra de la Costa Ampla (Talarn); mentre que el segon es troba a prop de la localitat de Santa Engràcia. La finca presenta 71 ha de zona boscosa amb vegetació típicament mediterrània, a part de la vinya.
La microreserva combina l’excel·lència en l’elaboració dels vins en un territori de muntanya amb la conservació del medi ambient i té com a objectiu preservar la biodiversitat del seu entorn, així com realitzar-ne divulgació per conscienciar la població sobre l‘interès de la seva conservació. 

Les primeres accions es van fer l’any 2011. Actualment, les accions s'agrupen en tres grans blocs:

  • En el primer s’inclouen les activitats referents al maneig de la vinya, que es fa d’una forma totalment respectuosa amb el medi ambient. 
  • En el segon hi ha la gestió de la part forestal, encaminada a millorar l’hàbitat per la fauna i reduir el risc d'aparició d'incendis forestals. 
  • El tercer bloc engloba les accions per a afavorir la biodiversitat de la finca. 

En aquest últim s’inclou la present acció: instal·lació d’abeuradors fixes per a la fauna de mida petita i mitjana, recarregables amb l’aigua de pluja. La microreserva s’ubica en una zona molt seca on els punts d’aigua són escassos i distants. Aquesta baixa densitat de punts on pugui abeurar-se la fauna, especialment la que té una mobilitat més baixa com artròpodes, micromamífers, lagomorfs o petits ocells, limita molt la seva distribució i densitat. 

Per afavorir-los a ells, i de retruc als seus depredadors, augmentant així la biodiversitat, es vol crear una xarxa de punts d’aigua repartits per tota la finca. Els abeuradors escollits són de formigó, conserven l’aigua en una qualitat excel·lent i tenen un impacte paisatgístic mínim. La tapa dels abeuradors recull l’aigua de pluja, pel que es recarreguen fins i tot amb un petit plugim. Es preveu que la seva instal·lació es dugui a terme al 2024.

Vols fer més d’una donació? Ara pots fer-ho en un sol cop quan les causes siguin del mateix promotor!

Aportació voluntària

20,00 €

Millora de la xarxa de punts d'aigua

Contribució per a la compra i instal·lació d'abeurador per a la fauna de mida petita i mitjana  

En queden 50 de 50