Microreserva de Castell d'Encus 2023-2024

Microreserva

Col·labora amb Castell d'Encus, on combinem l’excel·lència en l’elaboració dels vins amb la conservació i gestió del medi ambient que ens envolta.

4%
60,66 € de 1.600,00 €
801 kg CO2eq compensats
6 patrocinadors
189 dies restants

Entitat promotora:

Celler Castell d'Encus

Veure més

Descripció

La microreserva està situada a Castell d’Encus i consta de dos sectors diferenciats. El primer, on es troba el celler, està situat a la serra de la Costa Ampla (Talarn); mentre que el segon es troba a prop de la localitat de Santa Engràcia. La finca presenta 71 ha de zona boscosa amb vegetació típicament mediterrània, a part de la vinya.
La microreserva combina l’excel·lència en l’elaboració dels vins en un territori de muntanya amb la conservació del medi ambient i té com a objectiu preservar la biodiversitat del seu entorn, així com realitzar-ne divulgació per conscienciar la població sobre l‘interès de la seva conservació. 

Les primeres accions es van fer l’any 2011. Actualment, les accions s'agrupen en tres grans blocs:

  • En el primer s’inclouen les activitats referents al maneig de la vinya, que es fa d’una forma totalment respectuosa amb el medi ambient. 
  • En el segon hi ha la gestió de la part forestal, encaminada a millorar l’hàbitat per la fauna i reduir el risc d'aparició d'un gran incendi forestal. 
  • El tercer bloc engloba les accions per a afavorir la biodiversitat de la finca. 


En aquest últim s’inclouen les presents accions: 

  • Instal·lació d’abeuradors fixes per a la fauna de mida petita i mitjana, recarregables amb l’aigua de pluja. La microreserva s’ubica en una zona molt seca on els punts d’aigua són escassos i distants. Aquesta baixa densitat de punts on pugui abeurar-se la fauna, especialment la que té una mobilitat més baixa com artròpodes, micromamífers, lagomorfs o petits ocells, limita molt la seva distribució i densitat. Els abeuradors escollits són de formigó, conserven l’aigua en una qualitat excel·lent i tenen un impacte paisatgístic mínim. La tapa dels abeuradors recull l’aigua de pluja, pel que es recarreguen fins i tot amb un petit plugim. Es preveu que la seva instal·lació es dugui a terme al 2024.

  • Plantacions de flora autòctona, espècies arbustives com la cúrnia (Amelanchier ovalis), l'arç blanc (Crataegus monogyna), el saüc (Sambucus nigra) i la heura (Hedera helix), productores de fruits silvestres de gran interès per la fauna, especialment aus migratòries o hivernants. Aquestes plantacions, a l'entorn del celler o en els marges herbacis d'entre les vinyes, beneficiaran tant a la fauna d'aquests hàbitats com a l'ecosistema de la microreserva general.

Entitat promotora:

Celler Castell d'Encus

Veure més

Descripció

La microreserva està situada a Castell d’Encus i consta de dos sectors diferenciats. El primer, on es troba el celler, està situat a la serra de la Costa Ampla (Talarn); mentre que el segon es troba a prop de la localitat de Santa Engràcia. La finca presenta 71 ha de zona boscosa amb vegetació típicament mediterrània, a part de la vinya.
La microreserva combina l’excel·lència en l’elaboració dels vins en un territori de muntanya amb la conservació del medi ambient i té com a objectiu preservar la biodiversitat del seu entorn, així com realitzar-ne divulgació per conscienciar la població sobre l‘interès de la seva conservació. 

Les primeres accions es van fer l’any 2011. Actualment, les accions s'agrupen en tres grans blocs:

  • En el primer s’inclouen les activitats referents al maneig de la vinya, que es fa d’una forma totalment respectuosa amb el medi ambient. 
  • En el segon hi ha la gestió de la part forestal, encaminada a millorar l’hàbitat per la fauna i reduir el risc d'aparició d'un gran incendi forestal. 
  • El tercer bloc engloba les accions per a afavorir la biodiversitat de la finca. 


En aquest últim s’inclouen les presents accions: 

  • Instal·lació d’abeuradors fixes per a la fauna de mida petita i mitjana, recarregables amb l’aigua de pluja. La microreserva s’ubica en una zona molt seca on els punts d’aigua són escassos i distants. Aquesta baixa densitat de punts on pugui abeurar-se la fauna, especialment la que té una mobilitat més baixa com artròpodes, micromamífers, lagomorfs o petits ocells, limita molt la seva distribució i densitat. Els abeuradors escollits són de formigó, conserven l’aigua en una qualitat excel·lent i tenen un impacte paisatgístic mínim. La tapa dels abeuradors recull l’aigua de pluja, pel que es recarreguen fins i tot amb un petit plugim. Es preveu que la seva instal·lació es dugui a terme al 2024.

  • Plantacions de flora autòctona, espècies arbustives com la cúrnia (Amelanchier ovalis), l'arç blanc (Crataegus monogyna), el saüc (Sambucus nigra) i la heura (Hedera helix), productores de fruits silvestres de gran interès per la fauna, especialment aus migratòries o hivernants. Aquestes plantacions, a l'entorn del celler o en els marges herbacis d'entre les vinyes, beneficiaran tant a la fauna d'aquests hàbitats com a l'ecosistema de la microreserva general.
Altres causes que et podrien interessar…